Aplicació de poliurea en el mobiliari urbà de Barcelona

A la ciutat de Barcelona s'ha aplicat un tractament anticorrosiu a les columnes i pals d'il·luminació.

El procés consisteix en una preparació del substrat, i l'aplicació d'una membrana de poliuera que aporta un recobriment d'extraordinària resistència al desgast, els cops, l'abrasió, i la corrosió.

La naturalesa del procés i els materials utilitzats permeten que les peces tractades puguin quedar completament operatives als pocs minuts de l'aplicació.