Aplicació de poliurea en façanes i parets exteriors

L'aplicació de poliurea a façanes i parets exteriors permet uns acabats perfectes i un total aïllament de la humitat.