Blog

Aplicació de poliurea en el mobiliari urbà de Barcelona

A la ciutat de Barcelona s'ha aplicat un tractament anticorrosiu a les columnes i pals d'il·luminació.

Impermeabilització de la teulada de la Catedral de Toledo

Amb l'aplicació de poliurea s'han resolt els problemes d'humitat en la teulada de la Catedral de Toledo

Impermeabilització de barques amb poliurea

Donat els grans resultats obtinguts, la impermeabilització deles barques amb problemas de entrada d,aigua la poliurea es la solució final.