PAVIMENT CONTINU ANTILLISCANT EPOXI COLOR

HEM INTRODUÏT UNA NOVA LÍNIA DE TREBALL ENFOCAT A PAVIMENTS CONTINUS INDUSTRIALS PER A CUINES D'HOSTELERIA I FABRIQUES ALIMENTÀRIES