Reparació piscina amb aplicació de poliurea

Reparació de piscina amb aplicació de poliurea per arreglar fugues ocasionades per esquerdes.