Impermeabilització de terraça amb poliurea

L'aplicació de poliurea es la millor solució per la impermeabilització de terraces, inclús en entorns hóstils com la proximitat de la mar.