Restauració piscina

Restauració de piscina molt deteriorada amb grans esquerdes. Amb l'aplicació de poliurea es souciona el problema d'una manera senzilla i més econòmica que altres opcions.