Recobriments amb plastificats

Rago Aplicaciones Técnicas ofereix als seus clients recobriments plàstics, usant tècniques innovadores.

Els termoplàstics donat el seu alt espessor proveeix a les peces unes característiques especials, entre les quals destaquem

  • Estabilitat química
  • Aïllament acústic
  • Aïllament elèctric
  • Apte per ús alimentafri